Ωοθηκεκτομή

Νοεμβρίου 2, 2015

Χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών που μπορεί να γίνει και στα πλαίσια θερα

Posted in Ω