Ωοθηκεκτομή

02/11/2015

Χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών που μπορεί να γίνει και στα πλαίσια θερα

Posted in Ω