Ωοληψία

02/11/2015

Μία διαδικασία κατά την οποία αναρροφώνται τα ωοθυλάκια και ως εκ τούτου, τα ωάρια, με σκοπό την εξωσωματική γονιμοποίηση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε με λαπαροσκόπηση, είτε με τη χρήση μιας μακριάς βελόνας και του υπερήχου, διαμέσου του κόλπου.

Posted in Ω