Νευρώνες

02/11/2015

Μακριά και διακλαδούμενα νευρικά κύτταρα που μεταφέρουν τις νευρικές ώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αίσθησης του πόνου.

Posted in Ν