Μακροφάγο

02/11/2015

Ένα περιπλανώμενο κύτταρο εντός του οργανισμού που βρίσκεται στους ιστούς και στο αίμα και μπορεί να «φάει» τα βακτήρια και άλλα ξένα στοιχεία που μπορεί να εισέλθουν στο σώμα.

Posted in Μ