Καρδιαγγειακό σύστημα

02/11/2015

Σχετίζεται με την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή αγγεία). Είναι το κυκλοφορικό σύστημα.

Posted in Κ