Έλεγχος μετά από Υστεροσκοπικά Χειρουργεία

Τα αποτελέσματα της ενδοσκοπικής υστεροσκοπικής χειρουργικής πρέπει σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν είναι μεγάλες επεμβάσεις, να αξιολογούνται με μια υστεροσκόπηση ελέγχου δύο ή τρεις μήνες μετά την επεμβατική διαδικασία, για την εκτίμηση της ενδομήτριας θεραπείας, ώστε να εξαιρεθεί η πιθανότητα υπολειπόμενης παθολογίας και για αφαίρεση των συμφύσεων, εάν υπάρχουν.