Υποθάλαμος

02/11/2015

Ένα τμήμα του εγκεφάλου, που είναι το κέντρο ρύθμισης των ορμονών και βρίσκεται δίπλα και πάνω από την υπόφυση. Και στους άνδρες, αλλά και στις γυναίκες, εκκρίνει GnRH κάθε 90 λεπτά περίπου. Η GnRH επιτρέπει στην υπόφυση να εκκρίνει FSH και LH, οι οποίες διεγείρουν τις ωοθήκες.

Posted in Υ