Υπόφυση

02/11/2015

Ο κυρίαρχος ενδοκρινής αδένας, ο οποίος διεγείρεται από τον υποθάλαμο και ελέγχει σχεδόν όλες τις ορμονικές λειτουργίες. Βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου ακριβώς κάτω από τον υποθάλαμο. Ελέγχει τις περισσότερες ορμονικές λειτουργίες του σώματος όπως τις ωοθήκες, τα επινεφρίδια και τον θυρεοειδή αδένα. Απελευθερώνει την ωχρινοποιητική ορμόνη (LH), την θυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH), την θυρεοτρόπο ορμόνη (TSH), την προλακτίνη, την ACTH, τη βασοπρεσσίνη και την ωκυτοκίνη.

Posted in Υ