Υπερινσουλιναιμία

02/11/2015

Τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα. Αυτός ο όρος συχνά αναφέρεται σε μια κατάσταση, στην οποία ο οργανισμός υπερπαράγει ινσουλίνη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση του μη ινσουλινο-εξαρτώμενου διαβήτη (Διαβήτης τύπου II) και της υπέρτασης.

Posted in Υ