Υπερηχογράφημα

02/11/2015

Η χρήση κυμάτων υψηλής συχνότητας που δημιουργούν μια εικόνα των εσωτερικών οργάνων του σώματος. Χρησιμοποιείται αντί της ακτινογραφίας. Έχει χρήση στην ανίχνευση και την καταμέτρηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων, του μεγέθους και της σύστασης της μήτρας και των ωοθηκών στις θεραπείες της υπογονιμότητας. Επίσης χρησιμοποιείται: στην εμβρυομεταφορά των γονιμοποιημένων εμβρύων στη μήτρα στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και για την ανίχνευση και τον έλεγχο της εγκυμοσύνης.

Posted in Υ