Ινομυωματεκτομή

02/11/2015

Χειρουργική αφαίρεση των ινομυωμάτων είτε με υστεροσκόπηση, είτε με λαπαροσκόπηση.

Posted in Ι