Ινομύωμα

02/11/2015

Είναι καλοήθης όγκος που προέρχεται από το μυϊκό τοίχωμα της μήτρας. Η θέση του μπορεί να είναι είτε εκτός της μήτρας (υπορογόνιο), είτε μέσα στο τοίχωμα της μήτρας (ενδοτοιχικό), είτε να προβάλλει μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα (υποβλεννογόνιο). Τα ινομυώματα μπορεί να κάνουν τη μήτρα να μεγαλώσει με μέγεθος, να προκαλέσουν μεγάλες αιμορραγίες, πίεση στην ουροδόχο κύστη και συχνοουρία, καθώς και πυελικό πόνο. Μπορεί να επιφέρουν προβλήματα στην τεκνοποίηση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων.

Posted in Ι