Γονιμοποίηση

02/11/2015

Ο συνδυασμός του γενετικού υλικού του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου που οδηγεί στη δημιουργία ενός εμβρύου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτό συμβαίνει στην σάλπιγγα (στον ωαγωγό), αλλά μπορεί να γίνει και σε ένα δίσκο καλλιέργειας (με διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης).

Posted in Γ