Γλυκοζουρία

02/11/2015

Η αποβολή γλυκόζης (σακχάρου) στα ούρα.

Posted in Γ