Γαμέτης

02/11/2015

Ένα αναπαραγωγικό κύτταρο (το σπερματοζωάριο από τον άνδρα και το ωάριο από τη γυναίκα).

Posted in Γ