Εξωμήτριος κύηση

02/11/2015

Είναι η ανάπτυξη της εγκυμοσύνης έξω από τη μήτρα, συνήθως στους ωαγωγούς (σάλπιγγες). Μια τέτοια εγκυμοσύνη είναι πολύ δύσκολο να εξελιχθεί και συχνά οδηγεί μερική ή ολική απώλεια της λειτουργίας της επηρεαζόμενης σάλπιγγας. Πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται η Μεθοτρεξάτη, ένα φάρμακο που σταματάει την εξέλιξη της κύησης, χωρίς να προκαλείται μεγάλη καταστροφή στις σάλπιγγες.

Posted in Ε