Ενδοφλέβια

02/11/2015

Έγχυση κάποιας ουσίας ή φαρμάκου απ’ ευθείας μέσα στη φλέβα.

Posted in Ε