Εμβρυο

02/11/2015

Τα πρώιμα προϊόντα της σύλληψης, οι απαρχές ενός μωρού. (Προσοχή στο embryo και στο fetus των ξένων).

Posted in Ε