Εμμηναρχή

02/11/2015

Όταν έρχεται η περίοδος σε ένα κορίτσι, για πρώτη φορά. Στη διάρκεια της εμμηναρχής, οι πρώτες περίοδοι μπορεί να είναι ασταθείς και απρόβλεπτες. Η διάθεση, το βάρος, η φυσική δραστηριότητα και το επίπεδο ανάπτυξης μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα των ορμονών. Είναι συνώνυμο με την γυναικεία εφηβεία.

Posted in Ε