Ελεύθερο περιτοναϊκό υγρό

02/11/2015

Το υγρό που μπορεί να ανιχνευτεί στην περιτοναϊκή κοιλότητα (δηλαδή ανάμεσα στα σπλάχνα).

Posted in Ε