Εκτομή

02/11/2015

Η χειρουργική αφαίρεση ιστού με τη χρήση οποιουδήποτε ιατρικού εργαλείου, συμπεριλαμβανομένου και του laser.

Posted in Ε