Δουγλάσειος

02/11/2015

Μια πτυχή ιστού που αποτελεί τον πυθμένα της περιτοναϊκής κοιλότητας. Βρίσκεται ανάμεσα στον κόλπο και το έντερο και κάτω από την αριστερή ωοθήκη. Είναι από τα πρωτεύοντα σημεία στα οποία μπορεί να εμφανιστεί ενδομητρίωση.

Posted in Δ