Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)

02/11/2015

Ένας αριθμός που προέρχεται από τις μετρήσεις του ύψους και του βάρους και ο οποίος δείχνει αν το βάρος ενός ατόμου εντάσσεται ή όχι στις φυσιολογικές τιμές.

Posted in Δ