Διαβήτης των ενηλίκων

02/11/2015

Είδος διαβήτη που δεν είναι ινσουλινοεξαρτόμενος (ή αλλιώς σακχαρώδης διαβήτης τύπου II).

Posted in Δ