Διαβήτης τύπου 2

02/11/2015

Είδος διαβήτη που δεν είναι ινσουλινοεξαρτόμενος (ή αλλιώς σακχαρώδης διαβήτης των ενηλίκων).

Posted in Δ