Διαυγής Ζώνη (Zona Pellucida)

02/11/2015

Η εξωτερική πρωτεΐνη που καλύπτει το ωάριο. Το σπερματοζωάριο δένεται μαζί της πριν να γονιμοποιήσει το ωάριο. Οι εμβρυολόγοι μπορούν να λεπτύνουν αυτή τη ζώνη πριν την εμβρυομεταφορά σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης (assisted hatching).

Posted in Δ