Διάφραγμα

02/11/2015

Το κοιλιακό διάφραγμα διαχωρίζει το στήθος από την κοιλιακή κοιλότητα.

Posted in Δ