Χρωμόσωμα

02/11/2015

Είναι κατασκευές μέσα στον πυρήνα των κυττάρων που περιέχουν το γενετικό υλικό (τα γονίδια). Είναι οι γενετικοί αγγελιοφόροι της κληρονομικότητας. Το ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 χρωμοσώματα, τα 23 προέρχονται από το ωάριο και τα υπόλοιπα 23 από το σπερματοζωάριο.

Posted in Χ