Αξονική Τομογραφία

02/11/2015

Αποτελείται από υψηλής ευαισθησίας ακτίνες Χ, που συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος. Καθώς οι ακτίνες διαπερνούν το σώμα, συλλέγονται από έναν ανιχνευτή, ο οποίος και προωθεί τις πληροφορίες που συλλέγει σε έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής αναλύει τις πληροφορίες με βάση την πυκνότητα των ιστών. Τότε παράγεται μια εικόνα, δείχνοντας το σώμα σε τομή. Τα οστά απεικονίζονται ως λευκά, τα αέρια και τα υγρά ως μαύρα και οι ιστοί σε αποχρώσεις του γκρίζου, ανάλογα με την πυκνότητα που έχουν.

Posted in Α