Αρτηριακή Πίεση

02/11/2015

Είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών. Μετρώνται δύο επίπεδα πίεσης, το υψηλότερο ή αλλιώς συστολική πίεση, η οποία συμβαίνει κάθε φορά που η καρδιά στέλνει αίμα στα αγγεία και το χαμηλότερο ή αλλιώς διαστολική πίεση η οποία συμβαίνει στην ξεκούραση της καρδιάς. Σε μια πίεση 120/80, για παράδειγμα, το 120 είναι η συστολική πίεση και το 80 η διαστολική. Η μέση φυσιολογική πίεση είναι 120/80. Η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Posted in Α