Αποβολή

02/11/2015

Αυτόματη απώλεια μιας εγκυμοσύνης και συνεπώς του εμβρύου από τη μήτρα.

Posted in Α