Ανωοθυλακιορρηξία

02/11/2015

Η αποτυχία της ωορρηξίας. Δυσλειτουργία του γυναικείου κύκλου.

Posted in Α