Αγγειακός

02/11/2015

Αυτός που σχετίζεται με τα αγγεία του αίματος (αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή).

Posted in Α