Αναστόμωση

02/11/2015

Χειρουργική σύνδεση σωληνοειδών κατασκευών του σώματος (όπως έντερο, αγγεία) για αποκατάσταση ή διατήρηση της λειτουργίας τους.

Posted in Α