Αναρρόφηση

02/11/2015

Αφαίρεση του υγρού μιας κύστης με συσκευή αρνητικής πίεσης (συσκευή αναρρόφησης)

Posted in Α