Αυτόματη Έκτρωση

02/11/2015

Η απώλεια μιας εγκυμοσύνης μέσα στις πρώτες 20 εβδομάδες της κύησης.

Posted in Α