Αφαίρεση κύστης ωοθήκης

02/11/2015

Είναι η αφαίρεση μιας ωοθηκικής κύστης (συλλογή υγρού) διατηρώντας όμως την ωοθήκη.

Posted in Α